Binære , oktale og heksadesimale tall

Holder det med titallssystemet?

Datamaskiner og alle andre elektroniske instrumenter bruker teknologi basert på to-tallsystemet, også kalt det binære (eller dyadiske system) tallsystemet. Binærtall er språket elektronikken kommuniserer med.
Binært tallsystem - to-tallssystemet | Oktalt tallsystem - åttetallsystemet | Heksadesimalt system - sekstentallsystemet