Pythagoras

Læresetningen

Greske Pythagoras’ læresetning er en av de mest grunnleggende læresetninger innen euklidsk geometri og kan uttrykkes som: «I en rettvinklet trekant er summen av kvadratene på katetene lik kvadratet på hypotenusen.» Noe som gir Pythagoras' læresetning uttrykkes som ligningen: a2+b2=c2
Phytagoras var allsidig som filosof, mystiker og matematiker. Les kjente og mindre kjente sitater av han her.

2 + 2 = 2
Pythagoras