Primtall

Finn primtall


Kalkulerer... [0%]
Kalkulerer... [0%]
Skriv inn tallet som skal faktoriseres.


Euclids algoritme er nesten rett

Primtallsfaktorisering

En definisjon av et primaltall er: Et primtall er et tall som er større enn 1 og som kun er delelig med seg selv og 1. Tallet 1 er ikke definert som primtall. 2 er det minste primtallet. 2 er også det eneste partallet som er primtall, siden alle andre partall er delelige med 2.
For mer enn 2300 år siden viste Euclid at antall primtall er uendelig.
Før dataalderen laget mange matematikere tabeller med primtall. Den mest distribuerte var D. N. Lehmers tabell med primtall opp til 10 006 721. Det ville ta deg et års tid å lese opp verdens største primtall. Tallet ble oppdaget i 2016. Det nye tallet stammer fra det verdensomspennende Great Internet Mersenne Prime Search-prosjektet ( GIMPS), hvor alle kan stille sin datamaskins regnekraft til rådighet.