Periodesystemet

Også kalt periodetabellen eller det periodiske system

Grunnstoffene 113, 115, 117 og 118 har først fått sine navn i 2016
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Nh Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Li Ts Og
 
* Lantanoider La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Aktinoider Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Navn Atomnummer Vekt
Smeltepunkt Kokepunkt: Frysepunkt

Kjemiske serier i periodesystemet
Alkalimetaller Gruppe 1, har kun ett elektron i det ytterste elektronskallet, svært reaktive og reagerer blant annet kraftig med vann.
Jordalkalimetaller Gruppe 2, har 2 elektroner i sitt ytterste skall
Metaller Metall er en fellesbetegnelse for metalliske grunnstoffer eller legeringer av disse.
Halvmetaller Kalt metalloider, grunnstoffer med en blanding av metalliske og ikke-metalliske egenskaper.
Ikke-metaller Er isolatorer i kondensert tilstand (gass eller væske), de fleste er gasser.
Aktinoider Alle aktinoidene er radioaktive metaller.
Edelgasser Gruppe 18, edelgassene er grunnstoff hvor alle elektronskallene er fylt opp.
(Lantanoidene og aktinoidene er metaller. Halogenene og edelgassene er ikke-metaller.) Mer avansert periodesystem her