Fibonacci-tall

Finn Fibonacci-tallrekker

Finn Fibonacci-tall

Skriv inn hvor mange du vil vise Regn ut

(Bruk den gamle under om du skal ha flere tall eller svart knapp om du skal ha ekstremt mange.)Naturen er matemagisk!

Du kan benytte den gamle kalkulatoren, men den oppgir 0 som første Fibonacci-tall. Ellers er den riktig og raskere enn den med oppdatert algoritme over.


Hvor mange Fibonacci-tall skal vises?

Hvis du vil se ekstremt mange må du bruke hullkortsystemet under. Trykk på svart knapp.


Fibonacci-sekvensen

Per definisjon er de to første tallene i Fibonacci-sekvensen 1 og 1 og hvert etterfølgende tall er summen av de to foregående. I matematikk er Fibonacci-tallene følgende heltallsekvens, kalt Fibonacci-sekvensen.
1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21 , 34 , 55 , 89 , 144. Oppkalt etter Fibonacci, (Leonardo fra Pisa eller Leonardo Pisano).
Fibonacci-tallene var først publisert i hans Liber abaci i 1202.
Fibonacci var sønn av en selger fra Pisa og reiste og handlet mye. Matematikk var utrolig viktig for de i handelsbransjen, og hans lidenskap for tall ble dyrket i tidlig alder.
Fibonacci-tall eksisterer i former i naturen, fra solsikker til orkaner til galakser. Solsikkefrø, for eksempel, er arrangert i en Fibonacci-spiral, og holder frøene jevnt fordelt, uansett hvor stort frøhodet er.

Les om konglens hemmelighet, eller se på bildet til venstre. Hvis du teller hvor mange spiraler som går mot henholdsvis venstre og høyre på en kongle, vil du få to tall som ligger ved siden av hverandre i Fibonaccis tallrekke. Studer gjerne kongler for å sjekke om det stemmer.
Spiraler på sneglehus, solsikker og ananas følger et slikt mønster også.