Det engelske alfabetet

Skriv tall og bokstaver her og få uttalen lest opp umiddelbart.

Spillregler:

  • Trykk på det røde feltet for å begynne
  • Skriv bokstaver a b c d e f g h i k l m n o p q r s t v x y z
  • Skriv tallene 1 til 9
  • Bokstav eller tall blir lest opp og et ord med bokstaven leses høyt
  • Disse er ikke i dette alfabetet; æ ø å

La oss se hvor mange du kan lære uttalen på!