Addisjonsspillet

Hvor mange poeng klarer du å få i addisjon?

Spillregler:

  • Verdien opp til angir maksimalverdien for resultatet av et spørsmål
  • Et korrekt svar øker poengsummen med den nåværende opp til-verdien
  • Et riktig svar øker også poengmultiplikatoren med 1
  • Et feil svar reduserer verdien med opp til dividert med 2
  • Et feil svar nullstiller også poengmultiplikatoren
  • Hvert 5. korrekte svar dobler opp til-verdien, og 15 sekunder legges til klokken

La oss se hvor langt du kan komme!