Om oss

For lærere, skoleansatte, forlagsfolk, media, studenter, foreldre, elever og andre med interesse for skole og skolehverdag

Om lærererrommet.no

Lærerrommet.no har foretaksnummer 981 091 264 i Enhetsregisteret. med forretningsadresse Aarstadgaten 6, 4370 Egersund, Norge.

Lærerrommet.no er laget av folk med lang erfaring med utvikling av nettsteder, dyktige på kode og layout, ledes av mangeårig lærer og utvikler av en rekke andre nettsteder. Nettstedet er utviklet uavhengig av støtte fra forlag, UDIR eller andre støtteordninger.
Lærerrommet.no har sine sider lagret på norsk server, med norsk firma som ansvarlig for den biten.
Htmlstream.com står for det tekniske og layout. Med moderne kode og brukervennlige konsepter.
Ansvarlig redaktør er Per Øyvind Langlo. Mangeårig lærer i grunnskolen. Drevet med webutvikling siden 1999. Han har også tre år som journalist i avis.
Nettstedet har offisiell oppstart 15. oktober klokken 23.00. Gyldige nettstedsadresser (URL) er med eller uten www. lærerrommet.no, lærerrom.no, laererrommet.no, laererrom.no.

Hensikt

Målgruppen til lærerrommet.no besøker websiden fordi de har en oppgave, eller utfordring de ønsker å få løst, og som de, eller en søkemotor tror at de kan få svar på hos oss.
Hensikten er å gjøre oss i stand til å oppfylle denne målgruppens ønsker.

Målgruppe

Innholdet på lærerrommet.no retter seg mot personer med personlig interesse for skole og skolehverdag. Typiske representanter er pedagoger, ppt-ansatte, miljøterapeuter og -arbeidere, lærervikarer, foreldre og elever, forlagsbransje og media generelt.

Mål

Lærerrommet.no skal bidra til kompetansespredning overfor målgruppen. Målgruppen skal finne og forstå hvordan de kan bruke verktøy, veiledningsmateriell og læringsressurser for å løse, eller komme videre med utfordringer som de har i sin daglige jobb eller virke.

Universell utforming

Stilen er allmenn, nøktern og konsis, og at vi optimaliserer for treff i søkemotorer ved å bruke relevante søkeord og si det viktigste først, og helst bare det. Dette for at så mange som mulig skal få nytte og glede av innholdet på nettstedet, og ikke lange beskrivelser av innholdet på stedet.
Lærerrommet.no er utformet slik at du kan bruke de teknologiene du selv foretrekker for å få tilgang til innholdet, det være seg PC, Mac, nettbrett, mobil/smarttelefon eller tilsvarende. Lærerrommet.no skal fungere på alle flater; PC, bærbar pc, Chromebook, nettbrett og mobiltelefoner.
Lærrerrommet.no har verktøy som kan trene en opp i hurtiglesing, program med talesyntese, mulighet for å teste skrivehastighet, interaktive verktøy beregnet for læring, lage ordskyer og enkelte matematiske kalkulatorer. Alt innhold er gratis og man behøver ikke registrere seg, huske passord etc., men vi tar gjerne mot tilbakemeldinger, meldinger om feil ved sider/funksjonalitet og tips om gode lenker.